Waarom meegaan op retraite?

Een Retraite Vakantie met Mi Cuento Reizen haalt je uit het denken, uit de mallemolen van het doen en brengt je weer helemaal in het zijn en in het beleven. Kom uit je hoofd, voel je hart bonzen van plezier en opwinding, hervind je vrijheid, adem diep in en geniet! Wij bieden je een ontspannen en veilige sfeer, een diepgaand programma, handvatten en professionele coaching op de mooiste natuurplekken van Zuid-Spanje. Jouw innerlijke reis is nu al begonnen.

Wie gaat er zoal mee?

Het merendeel van onze deelnemers is vrouw. Dat verbaast je misschien niet, maar toch willen we het even melden. Ongeveer 20% van onze deelnemers zijn mannen. Overigens hopen we dit in de toekomst meer gelijk te gaan trekken! Dus mannen, ga mee als je durft!

 

De grootste leeftijdscategorie waarin onze deelnemers vallen is de leeftijd van 35 tot 55 jaar. Er zijn altijd uitschieters naar boven en naar beneden. Deze leeftijd is de leeftijd waarin je vaak gaat kijken naar hoe je leven tot nu toe is geweest, of het nog klopt en, zo nee, hoe je dan de tweede helft van je leven wilt inrichten. Overgens leert ervaring dat leeftijd er eigenlijk niet toe doet. Je komt allen met je eigen zoektocht en beleeft de reis op dezelfde manier; dat schept vanzelf een band, meer dan achtergrond, afkomst, gezinssituatie etc.

 

Onze deelnemers zijn open minded en hebben humor, staan met beide benen op de grond, durven en willen de diepte in, vinden niet snel iets gek. Staan open voor de magie van het leven. 

 

Welke thema's brengen onze deelnemers mee?

Het is heel goed mogelijk dat je alleen op zoek bent naar een week rust, midden in de natuur, maar het kan ook zijn dat er specifieke dingen spelen op dit moment in jouw leven, waar je uitgebreider naar wilt kijken. 

 

Houd in de gaten dat onze reizen niet bedoeld zijn als therapie of als vervanging van therapie, maar dat deze zeer zeker wél therapeutische elementen kunnen bevatten. Ook is er door de hoge mate van persoonlijke aandacht sprake van gerichte coaching.

 

Deelnemers die al een keer met ons mee op reis zijn geweest zeggen vaak aan het eind van hun reis, dat onze retraite vakanties lijken op een APK, die je eigenlijk een keer per jaar zou willen of moeten doen, gewoon om even bij jezelf te kijken of alles nog 'goed zit'. Dat kunnen wij alleen maar beamen, juist omdat het zo belangrijk is om af en toe eens even afstand te nemen van jouw dagelijkse hectiek, waarin je maar door rent en vaak ook voorbij gaat aan het daadwerkelijke gevoel, of dit wegstopt omdat er gewoonweg geen tijd voor is. 

 

Enkele specifieke thema's

authenticiteit; wat wil jíj nu eigenlijk? Hoe maak je weer contact met de persoon die je oorspronkelijk was, voordat het leven je overkwam? Durf je te gaan staan voor je waarheid? Word je gehoord en gezien? Of blijf je jezelf klein maken ten opzichte van een ander, en houdt er niemand daardoor rekening met je? 

 

piekeren: Je bent gewend om álles te overdenken. Je bent daardoor helemaal vervreemd geraakt van de signalen van je lichaam en leeft vaak in zorgen en angst.

 

stress/burnout: Omdat het voor jou moeilijk is je grenzen aan te geven (je bent een pleaser, je probeert met iedereen in harmonie te leven, vanuit schuldgevoel (bijvoorbeeld moeder richting kind) durf je te weinig voor jezelf te kiezen), kom je op je werk of in gezinssituatie maar niet aan jezelf en rust toe. Je ervaart een hoge mate van stress en misschien zit je wel op het randje van een burnout of zit je daar al in. 

 

Vermoeidheid/vastlopen: Je loopt steeds in dezelfde kringetjes. Je voelt onvrede, maar weet ook niet goed wat er aan te doen. Je hebt misschien al wensen en dromen, maar jouw huidige leven stelt je niet in staat hier uitvoering aan te geven. Het constante botsen van de realiteit met je verlangen geef je een gevoel van vastzitten en vrijheidsbeperking.

 

rouw: je bent iemand, of meerdere mensen verloren, of je ervaart rouw vanwege een verbroken relatie, of vanwege het afscheid nemen van bijvoorbeeld een kinderwens die niet kan worden vervuld. Het niet vol doorleven van je verdriet, houdt je vast in het verleden..

 

vrouwelijke kracht/mannelijke kracht: je wilt je weer écht vrouw voelen, of écht man. 

 

rust scheppen in je leven, je plek opnieuw innemen: als je kiest voor dat wat jij wilt, kom je vaak schuldgevoel of schaamte tegen. Leer om deze gevoelens helemaal te laten zijn en deze te doorleven. 

 

weinig zelfvertrouwen: je hebt nooit geleerd voor jezelf op te komen, of je bent door een gebeurtenis in je leven alle gevoel van veiligheid kwijtgeraakt; Je durft je ruimte niet in te nemen.

 

verdriet/liefdesverdriet/verbroken relatie: boosheid voelen, maar hier geen uiting aan kunnen geven. Angst om weer opnieuw te verbinden

 

carrièrestappen: klopt het werk wat je doet nog wel bij wie je bent. En zo nee, wat wil je dan?

 

Er zijn beslist nog veel thema's te noemen. Mocht je twijfelen, neem dan eenvoudigweg even contact met ons op.