Wie gaat er zoal mee op onze retraite vakantie?

Algemeen

Het merendeel van onze deelnemers is vrouw. Dat verbaast je misschien niet, maar toch willen we het even melden. Ongeveer 20% van onze deelnemers zijn mannen. Overigens hopen we dit in de toekomst meer gelijk te gaan trekken!

 

De grootste leeftijdscategorie waarin onze deelnemers vallen is de leeftijd van 35 tot 55 jaar. Er zijn altijd uitschieters naar boven en naar beneden. Deze leeftijd is de leeftijd waarin je vaak gaat kijken naar hoe je leven tot nu toe is geweest, of het nog klopt en, zo nee, hoe je dan de tweede helft van je leven wilt inrichten. 

Welke thema's nemen onze deelnemers mee in de reis?

Het is heel goed mogelijk dat je alleen op zoek bent naar een week rust, midden in de natuur, maar het kan ook zijn dat er specifieke dingen spelen op dit moment in jouw leven, waar je wat uitgebreider naar wilt kijken. 

 

Deelnemers die al een keer met ons mee op reis zijn geweest zeggen vaak aan het eind van hun reis, dat onze retraite vakanties lijken op een APK, die je eigenlijk een keer per jaar zou willen of moeten doen, gewoon om even bij jezelf te kijken of alles nog 'goed zit'. Dat kunnen wij alleen maar beamen, juist omdat het zo belangrijk is om af en toe eens even afstand te nemen van jouw dagelijkse hectiek, waarin je maar door rent en vaak ook voorbij gaat aan het daadwerkelijke gevoel, of dit wegstopt omdat er gewoonweg geen tijd voor is. 

Graag noemen we hier ook nog wat specifieke thema's die vaak in onze reizen voorkomen:

 

authenticiteit; wat wil jíj nu eigenlijk? Hoe maak je weer contact met de persoon die je oorspronkelijk was, voordat het leven je overkwam? Durf je te gaan staan voor je waarheid? Word je gehoord en gezien? Of blijf je jezelf klein maken ten opzichte van een ander, en houdt er niemand daardoor rekening met je? Ans is bijvoorbeeld iemand die hier veel mee werkt. Ook AdJan en Marloes kunnen je weer in contact brengen met de magie van jouw leven.

piekeren: Je bent gewend om álles te overdenken. Je bent daardoor helemaal vervreemd geraakt van de signalen van je lichaam en leeft vaak in zorgen en angst.

stress/burnout: Omdat het voor jou moeilijk is je grenzen aan te geven (je bent een pleaser, je probeert met iedereen in harmonie te leven, vanuit schuldgevoel (bijvoorbeeld moeder richting kind) durf je te weinig voor jezelf te kiezen), kom je op je werk of in gezinssituatie maar niet aan jezelf en rust toe. Je ervaart een hoge mate van stress en misschien zit je wel op het randje van een burnout of zit je daar al in. Charlotte is hierin bijvoorbeeld een mooie steun, maar ook Ans kan je hierover zowel uit eigen ervaring vertellen, of vanuit professioneel oogpunt.

rouw: je bent iemand, of meerdere mensen verloren, of je ervaart rouw vanwege een verbroken relatie, of vanwege het afscheid nemen van bijvoorbeeld een kinderwens die niet kan worden vervuld. Dit is bijvoorbeeld Jeroen-Martijn's vakgebied.

vrouwelijke kracht/mannelijke kracht: je wilt je weer écht vrouw voelen, of écht man. Margit en Marloes hebben zich hierin veel bekwaamd, en ook in Carlien vind je hierin een mooie steun.

weinig zelfvertrouwen: je hebt nooit geleerd voor jezelf op te komen, of je bent door een gebeurtenis in je leven alle gevoel van veiligheid kwijtgeraakt;

verdriet/liefdesverdriet/verbroken relatie:

boosheid voelen, maar hier geen uiting aan kunnen geven

carrièrestappen: klopt het werk wat je doet nog wel bij wie je bent. En zo nee, wat wil je dan?

 

Er zijn beslist nog veel thema's te noemen. Mocht je twijfelen, neem dan eenvoudigweg even contact met ons op.